Seminar o športnorekreacijskih objektih

V Sloveniji se v zadnjem desetletju kar veliko ukvarjamo z otroškimi igrišči in ukrepi za varnost otrok na teh prostorih. Ne samo v vrtcih, tudi na javnih površinah vse pogosteje opažamo nova in varna igrišča, ki so namenjena predvsem predšolskim otrokom, a tudi osnovnošolskim. Nekoliko pa smo pozabili na mladostnike, ki so zapustili osnovno šolo, srednješolce, študente in še koga in ki včasih v prostem času ne vedo, kaj bi počeli. Premalo se zavedamo, da se mladostniki občasno še vedno radi igrajo. Če to počnejo na otroških igriščih, kaj hitro pride do sporov z upravljavci oziroma lastniki igrišč. Mladostniki potrebujejo tudi prostor za druženje, iskanje svoje vloge v socialnem okolju, dokazovanje pred vrstniki itd. Če je vse to združeno z zdravo telesno aktivnostjo, se kar sama ponuja primerna rešitev.

V svetu se pojavljajo različne oblike objektov in naprav za športnorekreacijsko dejavnost, ki tako mladostnikom kot tudi odraslim nudijo veliko od naštetega. Že kar nekaj časa so tudi pri nas znane trim steze, »scate« parki in umetne plezalne stene. Vse pogosteje pa slišimo tudi za poligone za zunanjo telovadbo – »street workout« ter tudi za podobne objekte, imenovane »parkour«, specialne kolesarske steze – »pumptrack« itd. Skupna skoraj vsem naštetim oblikam telesne dejavnosti je umestitev v urbano okolje, ki uporabnikom omogoča pogostejšo uporabo teh objektov in naprav, saj so v bližini njihovih domov, šol ali delovnih mest.

Ker pa želimo, da je uporaba teh objektov ne samo zanimiva za obiskovalce, ampak tudi varna, je treba celoten proces načrtovanja, postavitve, obratovanja in vzdrževanja izvajati sistematično in strokovno.

Namen seminarja je, da bi potencialni investitorji, projektanti in upravljavci tovrstnih objektov pridobili osnovno znanje s tega področja in bili sposobni udejaniti idejo o postavitvi enega od teh objektov. Na seminarju bodo podane osnovne značilnosti obravnavanih športnorekreacijskih objektov, smernice načrtovanja in umeščanja v prostor, predvsem pa bo poudarjena skrb za varnost. Vsak upravljavec je namreč odgovoren za varno delovanje in uporabo tovrstnih objektov, prav tako pa so zanje odgovorni tudi vsi, ki so objekt načrtovali, izdelali in postavili. Ker je končni cilj varnostnih ukrepov predvsem varnost uporabnikov, bodo na seminarju obravnavani tudi dokumenti, ki jih mora ali upoštevati ali izdelati ali voditi vsak, ki sodeluje v procesu gradnje in delovanja športnorekreacijskega objekta.

Seminar bo potekal v petek, 31. januarja na sedežu Slovenskega instituta za standardizacijo, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica 2. nadstropje), med 9.30 in  14.15.

Podroben program preverite na www.sist.si.