Predstavitev programa Erasmus+ šport za 2019

Letošnji razpis bo namenjen promociji fair playa in sodelovanja v športu. Pričakovani rezultat ukrepov je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in razširjanjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni. Športni projekti bi morali prispevati k večji udeležbi v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu.

Aktivnosti tega dela programa Erasmus+ naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in uresničevale sledeče cilje:

  • reševanje mednarodne problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacija);
  • promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov;
  • promocija prostovoljstva v športu ob družbeni vključenosti, enakih možnostih in ozaveščenosti o pomembnosti zdravstvenih učinkih športnih aktivnosti preko množičnosti udeležbe v športu za vse.

Ukrepi na področju športa bodo prispevali k izvajanju evropskega tedna športa, tj. pobude, ki jo je – glede na vse manjšo udeležbo – pripravila Komisija za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v EU.

Podrobnosti razpisa bodo predstavili v ponedeljek, 11. februarja, ob 10. uri, v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Šmartinska cesta 140 v Ljubljani.

Predstavitev je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem programa Erasmus+ šport.

Zaradi omejenega števila mest (40) se čim prej prijavite preko spletnega obrazca.