Posvet o planinski infrastrukturi

V četrtek, 31. januarja bo, v okviru sejma Alpe-Adria, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, potekal mednarodni posvet o razvoju ali stagnaciji turizma v naših gorah.

Slovenija doživlja izrazito pozitiven trend razvoja po skoraj vseh kazalnikih. Tudi v gorah opažamo povečano število obiskovalcev, ne le pohodnikov, povečuje se tudi delež gorskih kolesarjev. Tudi v sprejeti Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 so planinstvo, pohodništvo in ostale aktivne oblike doživljanja gora opredeljene kot ene izmed glavnih aktivnosti v alpskih destinacijah. V Planinski zverzi Slovenije pozdravljajo načrtovani nadaljnji razvoj te pomembne gospodarske panoge, a pri tem ugotavljajo, da planinske koče in poti kot temelj za izvajanje trajnostnih aktivnosti v gorah še vedno ostajajo v domeni prostovoljnega dela številnih planinskih društev oziroma njihovih članov. V takšnem stanju pa težko trdimo, da pristojni priznavajo planinske koče in poti kot del turistične infrastrukture, ki deluje in posluje v posebno oteženih pogojih.

S posvetom, ki ga skupaj organizirata Komisija za koče in pota CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka) in Planinska zveze Slovenije, želijo opozoriti, da bo brez sistemske ureditve podpore vzdrževanju planinskih poti in koč prišlo do postopnega nižanja standarda urejenosti, predvsem pa, da se bodo v gorskem svetu povečali tudi ekološki problemi, to pa bo imelo negativne posledice tudi na razvoj turizma v nižinskih predelih. Poleg tega želijo opozoriti na hitro rastoči delež gorskih in drugih kolesarjev v sosednjih alpskih državah, kar bo imelo nedvomno vpliv na porast te vrste obiskovalcev v Sloveniji.

Smo na to pripravljeni ali bomo težave reševali stihijsko, tudi na planinskih poteh? Na vse navedeno bodo poskušali najti odgovore tudi s sodelovanjem gostov iz planinskih zvez Avstrije, Nemčije in Južne Tirolske. Predstavili bodo, kako je financiranje planinske infrastrukture urejeno v teh deželah oziroma kako načrtujejo usmerjanje razvojnega buma na področju gorskega kolesarjenja.

Podrobnosti o posvetu dobite na strani Planinske zveze Slovenije.