Razvid poklicnih športnikov in zasebnih športnih delavcev

Pozor!

Ker je bilo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočeno, da prihaja do napačnega razumevanja spodnjega obvestila, je tu dodatna obrazložitev.

Nova aplikacija je namenjena izključno POKLICNIM ŠPORTNIKON IN  TRENERJEM, KI ŽELIJO ODPRETI ŠPORTNI S. P.,  KAR IMA ZA POSLEDICO TUDI OBVEZNO POKOJNINSKO, INVALIDSKO, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN PLAČILO DAVČNIH OBVEZNOSTI.

TRENERJI- SP
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu_samostojni_podjetnik/postopek_vpisa_v_razvid_zasebnih_sportnih_delavcev/

POKLICNI ŠPORTNIKI-SP
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/zasebno_delo_v_sportu_samostojni_podjetnik/postopek_vpisa_v_razvid_poklicnih_sportnikov/

Vsi poklicni športniki in trenerji, ki že imajo odprt s. p. se ne potrebujejo še enkrat prijavljati v novo aplikacijo.

Za vpis v EVIDENCO TRENERJEV (razvid usposobljenih/izobraženih na področju športa) pa uporabljate obrazec, ki ga najdete na http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/razvid_strokovnih_delavcev_v_sportu_novo/pogoji_za_opravljanje_strokovnega_dela_v_sportu/vpis_v_razvid_izobrazenih_in_strokovno_usposobljenih_delavcev_v_sportu/

 

Prejšnja novica:

S 5. januarjem je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prešlo na elektronsko oddajo vlog za vpis v Razvid zasebnih športnih delavcev in poklicnih športnikov, kar bo olajšalo delo vlagateljem in ministrstvu, skrajšalo postopek in zmanjšalo možnost napak v teku postopka.

Statusa sta pomembna za tiste športnike in strokovne delavce, ki si na tak način želijo urediti poslovanje (izdajanje računov za storitve, ureditev prejemanja plačil, ureditev  davčnih obveznosti). Pridobitev statusa ima za posledico tudi pravico in obveznost do obveznih oblik zavarovanja:  zdravstvenega , invalidskega, pokojninskega zavarovanja.

Aplikacija je dostopna:

POKLICNI ŠPORTNIKI
ZASEBNI ŠPORTNI DELAVCI

Od začetka delovanja aplikacije je obvezno vse vloge za vpis oddati najprej v elektronski obliki preko aplikacije, šele nato pa tudi v papirni obliki (kot doslej na gp.mizs@gov.si).

Več informacij o postopku najdete na: www.mizs.gov.si.