Plakete Državnega sveta RS

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije bo v znak počastitve 5. decembra, Mednarodnega dneva prostovoljstva, podelil plakete Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam – prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Slavnostna podelitev plaket Državnega sveta bo v petek, 7. decembra, ob 11. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, v Ljubljani.

V letu 2018 bo podeljenih največ štirinajst plaket. Predlog za podelitev plaket najzaslužnejšim prostovoljcem in prostovoljkam lahko podajo državne svetnice in
državni svetniki, interesna skupina Državnega sveta ali organizacija civilne družbe, katere člani in članice delujejo na področju prostovoljnega dela.

Vabimo vas, da predloge kandidatov, ki so aktivni v okoljih društev in zvez ter že več let prispevajo k razvoju športa in izvedbi športnih dejavnosti, sporočite do torka, 6.11.2018 in sicer do 12. ure na naslov ales.solar@olympic.si.

Objavljamo razpis, pravilnik o priznanjih in plaketah DS in obrazec za prijavo.