Sporočite predloge za program športne rekreacije v Ljubljani za 2019

Za razpisom Fundacije za šport (prijavni rok se bo iztekel v ponedeljek), sledi razpis Mestne občine Ljubljana. Neuradno bo čas za prijavo nanj ob koncu leta, do takrat pa mora Oddelek za šport na MOL pripraviti še predlog Letnega programa športa v MOL za 2019, ki ga pred objavo razpisa potrdi še Mestni svet.

Z Oddelka za šport so nas prosili, da pripravimo predlog programa športne rekreacije za 2019, ki jim ga moramo oddati do 20. novembra. Seveda ga želimo pripraviti v sodelovanju z društvi, torej izvajalci programov. Predvidoma bodo sofinancirani programi tudi v letu 2019 precej vnaprej usmerjeni, vseeno pa se šport spreminja in ni greh poskusiti tudi z novimi idejami in pristopi.

Cilj je postopno povečevati število športno, rekreativni oziroma gibalno dejavnega prebivalstva v Mestni občini Ljubljana.

Načeloma so na področju športne rekreacije oziroma animacije odraslih in starejših na območju Mestne občine Ljubljana na voljo naslednji programi:

1. Razgibajmo Ljubljano: Športna zima (18.1.2019), Športna pomlad (21.4. do 21.4.2019), Športno poletje (23.5.2019), Športna jesen (Teden športa, 7. do 14.9.2019), Sejem Narava zdravje (28.11. do 1.12.2019)

2. Vadbe Razgibajmo Ljubljano

Načeloma so na voljo 30-urni tečaji za začetnike v naslednjih panogah:

  • tekaški tečaji
  • cestnokolesarska vadba
  • gorskokolesarska vadba
  • šola turnega kolesarjenja
  • tečaji nordijske hoje
  • tečaji športnega plezanja
  • tečaji kegljanja

Predlagajte še kakšno panogo, ki bo po vašem mnenju pripomogla k povečanju števila gibalno in rekreativno aktivnih.

3. Prireditve Razgibajmo Ljubljano

Izbrati moramo vsaj trideset rekreativnih dogodkov v Ljubljani (izločeni so največji, ki so posebej sofinancirani). Predlagajte svojega. Kriteriji so perspektivnost, pokritost po četrtnih skupnostih, raznolikost panog, množičnost, start oziroma izhodišče v Ljubljani (če je to zaradi morebitne specifike panoge ali dogodka mogoče).

4. Otoki športa

Sodelovanje društev pri izvedbi oziroma svetovalnih nalogah in meritvah na mestnih trim stezah, trim otokih in zunanjih napravah.

5. Rekreativne lige Razgibajmo Ljubljano

 

Za vse programe je potrebno sodelovanje stroke, kar pomeni, da je zahtevana veljavna strokovna izobrazba ali usposobljenost športne smeri.

 

Če imate predlog, nam ga do 15. novembra pošljite po e-pošti info@szlj.si. Obvezno napišite naziv in kratko vsebino programa, ki ga predlagate, predviden datum oziroma sezono izvajanja (če gre za vadbo),  panogo, število udeležencev, lokacijo in kontakt. Upoštevali bomo vse predloge, skupaj z MOLom pa izbrali tiste, ki ustrezajo aktualni Strategiji športa v Ljubljani in Letnemu programu športa v MOL.