Priznanja amaterskim športnim delavcem za leto 2018

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj zaslužnim amaterskim športnim delavcem in delavkam, bo Športna zveza Ljubljane na prireditvi  »Športnik Ljubljane 2018«, podelila priznanja tistim, ki svoj prosti čas posvečajo razvoju športa v svojem društvu in Ljubljani, pa za svoje uspešno in dolgoletno delo niso plačani. Posamezniki lahko priznanje prejmejo za uspešno delo na raznih področjih aktivnosti, ki so sestavni del razvoja oziroma delovanja društva in sicer za večletno neprekinjeno uspešno delo:

– za vsaj 10-letno uspešno delo

– za vsaj 20-letno uspešno delo

– za vsaj 30-letno uspešno delo

– za življenjsko delo

 

Priznanje prejmejo posamezniki in posameznice za neprekinjeno uspešno delo:

– za posebno uspešno delo z otroki in mladino,

– za daljše strokovno delo na področju strokovne publicistike,

– za neprekinjeno delo v društvu ali v telesih društva,

– za izjemne uspehe pri vzgoji strokovnih kadrov,

– za posebne zasluge – uspehe pri izgradnji oz. vzdrževanju objektov in opreme.

 

Če je v vaši organizaciji tak amaterski delavec, preberite razpisne pogoje, izpolnite prijavnico s kratko obrazložitvijo o amaterskem delu kandidata in obrazec pošljite na naš naslov do ponedeljka, 19. novembra 2018.

Ne pišite o morebitnih športnih dosežkih kandidata/tke, ampak le o njegovem amaterskem delu.  Predlagajte le eno osebo !