Poziv za sofinanciranje društev v Občini Škofljica

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin programov organizacij in ustanov iz Občine Škofljica, ki delujejo v javnem interesu in programov društev, ki so registrirana po Zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva po 2. členu Pravilnika. V društvo mora biti vključenih najmanj 5 članov iz občine Škofljica. Programi ali projekti naj pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti in so namenjeni vsem občanom občine Škofljica in so v interesu Občine Škofljica.

Rok za oddajo prijav je 30. november 2018, razpis pa preberite na  www.skofljica.si.