Odprt je razpis Fundacije za šport za 2019

Skozi dva razpisa bo za prihajajoče leto FŠO razdelila 7,700.000 evrov, kar je za deset odstotkov več, kot letos. Največ bodo namenili področju športnih programov (4,367.000 EUR, od tega 1,837.000 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 1,848.000 EUR za vrhunski šport, 682.000 EUR pa za šport za vse), za razvojne dejavnosti v športu (880.000 EUR), za športne prireditve in promocijo športa 462.000 EUR, za družbene in okoljske odgovornosti v športu pa 66.000 EUR. Za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi bo namenila 1,925.000 EUR.

Zbiranje vlog za prijavo na razpisu se tokrat konča 12. novembra 2018, odločitev sveta fundacije o delitvi sredstev pa naj bi bila znana predvidoma do 1. marca 2019.

Podroben razred delitve preverite na www.fundacijazasport.org.

Razpisne e-obrazce dobite na razpis.fundacijazasport.org.