13. Kongres športa za vse

Letošnji kongres je posvečen športni rekreaciji invalidov. Odvijal se bo 30. novembra in 1. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in sicer v sklopu sejma Narava – zdravje.

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Invalidnost je koncept, ki se nenehno razvija. 1. člen navedene konvencije pravi, da so invalidi »ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Gibalna aktivnost in šport lahko bistveno prispevata k izboljšanju kakovosti življenja invalidov tako v biološkem, psihološkem kot socialnem vidiku.

Kongres je namenjen športnim delavcem, medicinskim strokovnjakom in ostalemu strokovnemu osebju, ki se pri svojem delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije.

Udeležba na kongresu zagotavlja pridobitev licence za opravljanje strokovnega dela v športu na področju športne rekreacije.

V okviru praktičnega dela kongresa, ki bo potekal v soboto, bomo v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskim komitejem izvedli delavnico na temo športne rekreacije invalidov.

Program preberite na kongres.olympic.si.