Judoisti Judo kluba Golovec udeleženci EU projekta na Malti

Mlade judoistke in judoisti Judo kluba Golovec so se septembra na Malti izpopolnjevali o človekovih pravicah, o socialnem vključevanju in boju proti psihičnemu in fizičnemu nasilju med mladimi.

Na evropskem projektu Bullying vs sports, ki se ga je udeležilo 59 mladih iz Estonije, Nemčije, Belgije, Madžarske, Gruzije, Slovenije in Malte so judoke poleg skupne vadbe juda, sledili delavnicam, razpravam, izpopolnjevanju angleškega jezika, kulturnim dejavnostim in timskemu delu. Namen mednarodnega projekta je prenos znanj in orodij za učinkovito odpravljanje psihičnega in fizičnega nasilja med mladimi ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Judoke so se z Malte vrnili polni novih vtisov, novih znanj in prijateljstev po celi Evropi.

Razvojni projekti prinašajo več kot le mednarodno vpetost kluba

Judu poleg športne komponente pripisujemo še poučevanje filozofije, izobraževanje in sistemski pristop k osebnostni rasti in načinu življenja. V Judo klubu Golovec omenjene vidike uspešno prepletamo skozi razvojne projekte. T.i. evropski projekti so p

ogosto zgodbe o uspehu, kjer na vnaprej določeno temo sodelujejo projektni partnerji in njihovi člani iz različnih evropskih držav. Teme so aktualne in družbeno odgovorne kot npr: prosto

voljstvo, integracija, vključenost, solidarnost ali enakopravnost. Namen razvojnih projektov je prenos znanja med udeleženci in spoznavanje primerov dobrih praks iz vse Evrope.

»Razvojni projekti so več kot le mednarodna vpetost našega kluba; prvenstveno gre za mreženje in sklepanje novih prijateljstev ter širjenje novih znanj s pomočjo enotnega- judo jezika, ki je vseskozi rdeča nit medkulturnega sodelovanja evropske judo družine.« pove Nuša Lampe, direktorica.

 

Prostovoljstvo

Prostovoljstvo je način neformalnega učenja, prijateljstva in t.i. aktivnega državljanstva. Judo ima povezovalno vlogo, zato vodstvo kluba ocenjuje, da je potrebno sodelovati pri tovrstmnih projektih, ki mladim judokam da več kot le športno udejstvovanje.

 

Vključenost

Socialna vključenost je vidnejša tema evropske kohezijske politike, ki se spodbuja tudi skozi šport v projektih; ti vključujejo pridobivanje široke palete znanj na določeno temo ter sočasno izpopolnjevanje juda na mednarodnem nivoju. Judo poudarja inkluzivnost kot vrednoto v lastni filozofiji in judoke na tatamiju govorijo univerzalni judo jezik, ne glede na njihov socialni ali ekonomski status, njihovo barvo polti ali veroizpoved.

 

Izobražvanje

Mladi, vključeni v projekte osvajajo nova znanja in veščine tudi izven tatamija. Skozi delavnice soustvarjajo zanimive zgodbe, nadgrajujejo znanja tujih jezikov, se učijo medkulturnosti, strpnosti, potujejo po Evropi in zrelostno in osebnostno napredujejo.

 

Prijateljstvo

Prijateljstva, ki pogosto postanejo vseživljenjska, so en dragocenejših izplenov projektnega sodelovanja. Predstavniki različnih judo timov v mednarodnih projektih imajo priložnost na enem mestu spoznati in se družiti s preko 50 sovrstniki iz različnih delov Evrope, iz različnih jezikovnih, socialnih in ekonomskih okolij.

 

Tekst: Špela Lampe

Judo klub Golovec