Razpis za športne štipendije 2018/19

Razpis objavlja Olimpijski komite Slovenije, ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacije za šport, rok za prijavo pa je 3. oktober 2018.

Projekt športnih štipendij pri Olimpijskem komiteju Slovenije – ZŠZ je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa, svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli. Vzporedna enakočasna pot športa in šole je zahtevna, zato si pri OKS – ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ in FŠO prizadevamo, da projekt športnih štipendij teče, z namenom spodbude mladim perspektivnim športnikom. Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje, določene v Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v RS.

Podrobnosti razpisa preberite na www.olympic.si.