Spodbujanje evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni

Evropska komisija bo dodelila tudi milijon evrov nepovratnega denarja za programe, ki spodbujajo športne pobude na lokalni ravni, z namenom razširjanja pozitivnih vrednot športa. Namen je pomagati organizacijam, ki spodbujajo šport na občinski ravni, da postanejo finančno vzdržne, na podlagi načel dobrega upravljanja, kot jih spodbujajo mednarodne organizacije in Evropska komisija, podpreti organizacije, da razvijejo evropski pristop pri spodbujanju športa in telesnih dejavnosti na lokalni in občinski ravni, okrepiti prepoznavnost prizadevanj, opravljenih na občinski ravni, ki spodbujajo šport in telesne dejavnosti. Projekt naj traja do šest mesecev, rok za prijavo na razpis je 26. julij, opis in prijavnico pa dobite na ec.europa.eu.