Izmenjava in mobilnost v športu

Evropska komisija letos 1,2 milijona evrov namenja sofinanciranju petih projektov, ki dajejo priložnost osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov), da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in izobrazbo ter pridobi nove spretnosti. Učno mobilnost je treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti različnih športnih organizacij. Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene: trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu s profesionalnim športom; trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu z množičnim športom. Projekt naj traja do pol leta, rok za prijavo je 26. julij, podroben opis pa dobite na ec.europa.eu.