Strokovno usposabljanje za vaditelje športne rekreacije

Nova slovenska športna zakonodaja od vodij in trenerjev športnih in rekreativnih programov natančno zahteva ustrezno izobrazbo ali usposobljenost. Izobrazbo je mogoče pridobiti skozi študij na Fakulteti za šport, usposobljenost pa na strokovnih usposabljanjih, ki jih razpisujejo licencirane organizacije.

Tudi Športna unija Slovenije je med njimi in z junijem razpisujejo usposabljanje za pridobitev veljavne strokovne usposobljenosti za delo v športu (2. stopnja po starem zakonu o športu). Pripravili ga bodo v Ljubljani, obsega pa 123 ur teoretičnih in praktičnih vsebin ter 15 ur vodenja vadbe.

Rok za prijavo in oddajo dokazil je 25. maj, več informacij pa je na voljo na www.sportna-unija.si.