Športna zima bo v petek v Ljubljano priklicala sneg

Ljubljana v tej zimi res nima drsališča sredi mesta, kot ga imajo številna evropska mesta, bo pa zato v petek, 18. januarja naše glavno mesto za en dan dobilo snežno talno okrasitev. Če bo ta prišla od zgoraj še ne vemo, zanesljivo pa bomo dovolj snega pripeljali iz Planice in ga utrdili na Stritarjevo ulico, …

Obnovite status društva v javnem interesu

Tiste zveze, društva in klubi, ki nam je bil priznan status društva v javnem interesu, moramo najkasneje do 31. marca 2019 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport elektronsko posredovati zahtevana dokazila za podaljšanje statusa: izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg poročili o delu za leti …

Predstavitev programa Erasmus+ šport za 2019

Letošnji razpis bo namenjen promociji fair playa in sodelovanja v športu. Pričakovani rezultat ukrepov je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in razširjanjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni. Športni projekti bi morali prispevati k večji udeležbi v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu. Aktivnosti tega dela programa …