Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024

Mestna občina Ljubljana je 24. novembra 2023 objavila Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2024. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti LPŠ, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih. Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje …

Ugodno računovodenje za športne klube in društva

Športna zveza Ljubljane je največja občinska športna zveza v Sloveniji, ki vzdržuje več kot 200 članov, športnih klubov in društev. Svojim članom nudimo različne ugodnosti. Eno od teh je tudi vodenje računovodstva. Zavedamo se, da so znanje, izkušnje in spretnosti v današnjem poslovanju prednosti pri soočanju z novimi in zmeraj bolj kompleksnimi dogodki. ŠZL – …

Mednarodni kongres: Šport skozi oči psihologije

Sekcija za psihologijo športa Društva psihologov Slovenije 14. in 15. decembra 2023 v Ljubljani organizira mednarodni kongres »Šport skozi oči psihologije«.  Na letošnjem kongresu bodo v sodelovanju z priznanimi slovenskimi in tujimi strokovnjaki osvetlili širše vidike športne psihologije. Razpravljali bodo o vlogi in vplivu psihologije v okolju mladih športnikov, pa tudi o vlogi staršev v …