Začetek Športne pomladi

S koledarsko pomladjo se program Razgibajmo Ljubljano nadaljuje z dejavnostmi, ki jih društva izvajajo pretežno v naravi. Pripravili smo posebno zloženko, ki ponuja podatke o ponudbi tekaške, cestnokolesarske, gorskokolesarske, športnoplezalne in druge brezplačne vadbene ponudbe v mestu, ki jo društva izvajajo v obliki 30-urnih tečajev. Zloženka bo v kratkem na voljo v obeh ljubljanskih TIC-ih, …

Razpis MOL za šport je odprt do 22. marca

Na februarski seji Mestnega sveta v Mestni občini Ljubljana so sprejeli tudi Letni program športa v MOL za leto 2019. Dokument, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 evrov sredstev: za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo je od tega zagotovljenih 5.143.693 evrov (od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju …

Razpis za nove vaditelje športnih dejavnosti predšolskih otrok

Fakulteta za šport razpisuje zadnjo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok 2. Temeljni cilj programa je udeležencem posredovati osnovne teoretične in praktične informacije za samostojno načrtovanje in izvajanje programov športnih dejavnosti za predšolske otroke. Udeleženci bodo pridobili znanja za izvajanje različnih oblik športne vadbe za otroke skupaj s starši in družinsko …