Javni razpis Mestne občine Ljubljana za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023

Javni razpis za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa za leto 2023 je objavljen v Uradnem listu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana – ljubljana.si. Okvirna višina razpisanih sredstev po programih: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 384.00 eurov; Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami – 110.000 eurov; Obštudijska športna …

Društva morate do 31. marca na AJPES oddati svoja letna poročila

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 31. marca, zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije pa že do 28. februarja 2023. Vse nevladne organizacije morajo do 31. marca oddati tudi davčni obračun na FURS.  Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morajo hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2022. Letno poročilo in …

14. Dan za spremembe

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij vabi na 14. Dan za spremembe, ki letos nosi naslov Za(čutimo) dobro. Tradicionalni dogodek bo potekal v soboto, 15. aprila 2023. Z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu želijo z vašo pomočjo ustvariti priložnost, da se lahko čisto vsak preizkusi v vlogi prostovoljke ali prostovoljca in da skupaj pokažemo, kaj vse …