Razpis MOL za šport je odprt do 22. marca

Na februarski seji Mestnega sveta v Mestni občini Ljubljana so sprejeli tudi Letni program športa v MOL za leto 2019. Dokument, skladno s proračunom, za izvedbo LPŠ zagotovi 12.319.317 evrov sredstev: za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo je od tega zagotovljenih 5.143.693 evrov (od tega za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju …

Vprašanje razumevanja temeljnih pojmov v športu

Komisija za doktrino športa, v okviru cikla Samorefleksija v športu, vabi na posvet, ki bo v četrtek 14. marca od 15.00 potekal v Murnikovi sobi Fakultete za šport v Ljubljani. Namen posveta je razčleniti naslovno tematiko v zvezi z uveljavljanjem novega Zakona o športu. Iztočnice: vsaka stroka posveča posebno pozornost razumevanju temeljnih pojmov svojega področja …

Razpis za “Hura, prosti čas” za 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje interesnih programov športa otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2019, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih: prvomajske počitnice (od 27. 4. do 4. 5. 2019) poletne počitnice I (od 26. 6. do 5. 7. 2019) poletne počitnice II (od 26. 8. do 30. 8. 2019) jesenske počitnice (28. 10. in 30. 10. 2019). Interesni programi …