Odprt je razpis Fundacije za šport za 2019

Skozi dva razpisa bo za prihajajoče leto FŠO razdelila 7,700.000 evrov, kar je za deset odstotkov več, kot letos. Največ bodo namenili področju športnih programov (4,367.000 EUR, od tega 1,837.000 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 1,848.000 EUR za vrhunski šport, 682.000 EUR pa za šport za vse), …

Teden študentskega športa

Zdrav življenjski slog del je del vsakdanjega življenja tudi med študenti. Ker pa včasih študijske obveznosti ne dopuščajo možnosti za rekreacijo, bosta Študentski svet Zdravstvene fakultete in Unisport – Športna zveza Univerze v Ljubljani, na Zdravstveni fakulteti pripravila nekaj spodbud in jih strnila v štiri aktivne dni. Od 15. do 18. oktobra se bodo vrstile …

Športne nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana je objavila javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca za področje športa v Ljubljani za leto 2018. Nagrade lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo v daljšem obdobju. Podeljene bodo največ štiri nagrade, rok …