nov uporabnik

ŠZL ŠPORTNIKI ŠPORTNE ORGANIZACIJE ARHIV NOVIC

Športna zveza Ljubljane
Vodovodna cesta 25
1000 Ljubljana
Tel: 01 434 72 92
Fax: 01 232 39 56
info@szlj.si
http://www.szlj.si

Članstvo v Športni zvezi Ljubljane se splača!

29.11.2015
Športna zveza Ljubljane je bila ustanovljena 25. aprila 1920, in je - glede na arhivske dokumente - takorekoč predhodnica današnjega Olimpijskega komiteja Slovenije. Njeno ožje delovno področje zajema pretežno Ljubljano z okoliškimi občinami, a meja, predvsem informacijskih, danes ni več. Zato se želimo razširiti. K sodelovanju vabimo tudi tiste, ki se doslej še niste odločili za sodelovanje z nami. Mi se bomo še naprej trudili nuditi kar najboljši strokovni servis na področju športa...
Ugodnosti članstva
 • ZASTOPANJE STALIŠČ DRUŠTEV IN ŠPORTNIH PANOG DO MOL (sodelovanje pri pripravi meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ, pomoč ŠD in sodelovanje pri reševanju problemov v posameznih športnih panogah v Ljubljani…)
 • ZASTOPANJE INTERESOV DRUŠTEV PRI OKS-ZŠZ (preko ŠZL koriščenje ugodnosti, ki jih nudi OKS-ZŠZ, posredovanje informacij in obveščanje o statusnih pravicah športnikov, kategorizaciji, pomoč pri prijavi na razpise OKS…)
 • BREZPLAČNI INFORMACIJSKI SISTEM(www.rekreacija.si, vpis podatkov o prireditvah in vadbi ali drugih dogodkih, povezanih s športom...)
 • BREZPLAČNI MEDIJSKI SERVIS (objavljanje aktualnih novic društev v Športnih utrinkih, na straneh www.szlj.si in partnerskih medijih)
 • ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI TRENERJEV IN VADITELJEV POD POSEBNO UGODNIMI POGOJI
 • NEZGODNO ZAVAROVANJE ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC Z DNEVNO ODŠKODNINO POD POSEBNO UGODNIMI POGOJI
 • POMOČ PRI PROMOCIJSKI DEJAVNOSTI DRUŠTVA (objava športnih prireditev v medijih, predstavitev društev na različnih sejmih (npr. Narav - zdravje na Gospodarskem razstavišču), možnost priprave promocijske brošure o športu v četrtni skupnosti...)
 • VKLJUČEVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV V PRIREDITVE, KI JIH ORGANIZIRA ALI SOORGANIZIRA ŠZL (tekmovanja mladih za Pokal ŠZL, Športnik leta, Razgibajmo Ljubljano, Razgibajmo četrtne skupnosti)
 • POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI ŠPORTNIH PRIREDITEV POSAMEZNIH DRUŠTEV (pridobivanje uradnih dovoljenj, prijava prireditve, zavarovanje prireditve, varovanje prireditve, zagotovitev zdravniške oskrbe…)
 • ORGANIZACIJA POSVETOV, SEMINARJEV, DELAVNIC, IZOBRAŽEVANJ ZA POTREBE ŠPORTNIH DRUŠTEV
 • POMOČ PRI PRIJAVI NA RAZLIČNE RAZPISE (posredovanje informacij in pomoč pri prijavi na aktualne razpise MŠŠ, FŠO, MOL in razpise EU-ja, ki obravnavajo evropske socialne in strukturne sklade)
 • BREZPLAČEN NAJEM SEJNE SOBE V ŠC TRIGLAV IN UGODNEJŠI POGOJI ZA NAJEM DVORANE ŠPORTNI CENTER TRIGLAV (v prostih terminih)
 • PODELJEVANJE PRIZNANJ ZA ŠPORTNIKA LETA IN PREDLAGANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OZ. NJIHOVIH ČLANOV ZA NAGRADE MARJANA ROŽANCA in BLOUDKOVA PRIZNANJA (amaterski športni delavci, športni dosežki, jubileji športnih društev…)
 • POMOČ PRI USTANAVLJANJU ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ (priprava predlogov statuta, pravilnikov…)
 • POVEZOVANJE ČETRTNIH SKUPNOSTI in LJUBLJANSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV PREKO ŠPORTA IN Z NJIM POVEZANIMI AKTIVNOSTMI (sodelovanje v skupnih projektih na področju urejanja objektov in športnih površin, športnih prireditev)
 • REGIJSKA PISARNA (sodelovanje, povezovanje s športnimi in drugimi organizacijami s področja Osrednjeslovenske regije za potrebe projektov, ki imajo regionalni značaj (npr. tekmovanja, kolesarska karta, pohodne, tekaške poti)
 • ZASTOPANJE STALIŠČ DRUŠTEV IN ŠPORTNIH PANOG DO DRŽAVE (spremljanje, poročanje in tolmačenje zakonskih sprememb, novinarskih konferenc in srečanj v okviru predsedovanja EU na področju športa, redno spremljanje aktivnosti MŠŠ…)
 • POMOČ PRI PRIDOBIVANJU PRAVNIH, FINANČNIH IN RAČUNOVODSKIH MNENJ
 • MOŽNOST UGODNE NABAVE POKALOV, MEDALJ IN PRIZNANJ
 • ŠPORTNA INFRASTRUKTURA (sodelovanje pri obnovi športne infrastrukture, možnost vzpostavitve pregleda zasedenosti posameznih športnih objektov, koordinacija vzpostavitve programov na manj zasedenih športnih površinah)
 • POMOČ PRI PRIDOBIVANJU JAVNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTNIH DRUŠTEV
 • Letna članarina v Športni zvezi Ljubljane znaša 60 evrov.
  Priponke pristopna IZJAVA.doc
  avtor: Žiga

  KOMENTARJI

  uporabniško ime
  geslo
  zapomni si
  nov uporabnik

  Komentarji obiskovalcev